Czy znasz swoich klientów? Skrót z prezentacji na InternetBeta 2021.